Spildevand hvad kan du selv gore

Spildevand er en problematik i vores samfund, som vi skal tage godt hånd om. Det kan have stor betydning for os selv, dyr og andre levende organismer. Derfor er det vigtigt, at vi værner om vores vandmiljø, så det ikke kommer til at tage skade på naturen. For at kunne gøre det, er i alle nødt til at gøre noget aktivt for sikre, at spildevandet bliver renset ordentligt og ikke kommer ud til andre kanaler. Læs med her, om hvad du selv kan gøre.

Hvad er spildevand?

Spildevand består af flydende affald fra husholdninger, industri, erhverv og landbrug. Vand fra badeværelser, køkkener og vaskerum går alle sammen i kloaksystemet, som derefter ledes til et rensningsanlæg. I et rensningsanlæg renses vandet af mikroorganismer, der nedbryder det organiske materiale.

Ubehandlet spildevand kan forurene vores vandforsyninger med skadelige bakterier, vira, parasitter og giftige kemikalier. Det kan også dræbe fisk og andre vandlevende organismer. Når disse forurenende stoffer kommer i vores drikkevand, kan de forårsage alvorlige sundhedsproblemer.

Hvad kan du gøre?

Der er en række ting, du kan gøre for at reducere mængden af spildevand, der produceres i dit hjem. En af tingene kan være, at du optimerer din kloakløsning i dit hjem. Det kan du f.eks. gøre ved at installere et separat ledningssystem til din kloak. Her vil man frasortere spildevandet og regnvandet, så det kommer over i hver deres egne ledningssystemer. Det betyder, at det er kun spildevandet, der kommer til renseanlægget. Ved denne kloakløsning sikrer du også, at der ikke kommer oversvømmelser i dit hjem, hvis spildevandet pludseligt skulle løbe over fra din septiktank eller kloak. Der findes også andre systemer til spildevandsrensning, som du kan overveje til dit hjem.

Du kan også reducere mængden af spildevand ved at reducere den mængde vand, du bruger. Det kan du gøre ved at tage kortere brusebade, slukke for vandhanen, når du børster tænder, og ved generelt tænke over dit vandforbrug.