Rontgenteknologien hvad kan den egentlig

Når vi snakker om røntgenteknologi, så bliver vores tanker nok mest ledt over på sygehuset, hvor røntgen bruges til at fastslå brækkede knogler eller udredning af f.eks. lungesygdomme eller kræft. Røntgen er altså et yderst vigtigt værktøj i lægevidenskaben, netop til at fastslå problemer eller sygdomme, som andre metoder måske slet ikke kan finde.

Røntgen kan dog og bruges også til meget mere end det. Røntgenteknologien og alle dens elementer, som bl.a. x-ray generator og x-ray sources bruges til mange forskellige ting og i mange forskellige brancher og industrier. I denne artikel har vi fokus på alle røntgenteknologiens mange andre anvendelsesmuligheder og hvordan den er med til at sikre vores sundhed og sikkerhed i andre henseender end lige lægevidenskaben.

Røntgenteknologien bruges i lufthavnen – mere specifikt i sikkerhedskontrollen. Hver enkelt person, der skal gennem sikkerhedskontrollen, skal placere alt håndbagage og alle andre ejendele i en plastikbakke, som så bliver kørt gennem en røntgenmaskine. Ved hjælp af denne røntgenmaskine kan personalet tjekke op på, hvad der er i bagagen og om, der er tale om farlige, ulovlige eller skadelige genstande, som de så kan fjerne. Det kan f.eks. være en vandflaske eller et våben af en art. Røntgenstrålingen bidrager her med at effektivisere sikkerhedskontrollen, idet medarbejderne ikke skal gennemgå hver enkelt passagers bagage manuelt, men blot kan tjekke op på indholdet via en skærm.

Røntgenteknologien bruges også i fødevareindustrien. Her bliver fødevarer gennemlyst for at sikre kvaliteten af de fødevarer, der bliver solgt i vores supermarkeder. Røntgenteknologien kan her bruges til at finde fejl og mangler ved diverse fødevarer, men den kan faktisk også bruges til at fastslå vigtige oplysninger, som producenterne skal oplyse på varedeklarationen og som forbrugerne skal kende, bl.a. fedtprocenten i kød. Røntgen bruges altså her til at sikre, at de fødevarer, vi køber i butikkerne, ikke fejler noget.

Sidst men ikke mindst bruges røntgenteknologien også i industrien til at finde fejl og mangler på maskiner og systemer, der er sammensat af flere forskellige komponenter. Maskiner og systemer bliver gennemstrålet for at sikre, at alle enkeltdele fungerer som de skal – og røntgen kan altså her hjælpe til at finde fejl og mangler, som man ellers ikke ville kunne finde uden at skille alt fra hinanden og ødelægge produktet.

Røntgenteknologien har altså mange anvendelsesområder, men de er alle sammen med til at sikre vores sundhed eller sikkerhed eller sikre kvaliteten af fødevarer eller produkter.