Bliv maskinmester i århus og skab fremtidens energisystemer

Reklame: Aarhus Maskinmesterskole

Hvad kan en maskinmester? Du er nok med på, at det er noget med mekanik. Svært er det at blive konkret, for en maskinmesteruddannelse ruster dig til at varetage opgaver inden for vedligehold og projektering af maskiner og tekniske anlæg. Hvor du selvfølgelig kan specialisere dig inden for fx de maritime erhverv eller energisystemer, er maskinmesteruddannelsen i Aarhus også for generalister.

Vil du vide mere om uddannelsen og de muligheder, den giver dig? Så læs med her.

Studietidens længde varierer efter dine forudsætninger

Vil du søge om maskinmester optagelse, får din baggrund betydning for, hvor lang studietiden bliver. For hvis du ikke har nogen erhvervsfaglig baggrund, men kun en gymnasial uddannelse, så får du en studietid på 4,5 år i alt, hvor de første tre semestre eller 1,5 år går med et værkstedsforløb, hvor du får det håndværksmæssige ind under huden. Er du student med et svendebrev, er studietiden 3 år.

Som maskinmester er du akademisk uddannet

Bliv maskinmester, hvis du ønsker at arbejde med omstilling til grøn energi, hvis du ønsker at være mennesket, der holder maskinerne kørende, eller du drømmer om at planlægge tekniske anlæg og se dem blive operationsdygtige. Uddannelsen er akademisk – det er en professionsbachelor – men som færdiguddannet er du ikke kun teoretiker, men også en praktiker og kan stå med loddekolben.

Gruppearbejde fylder meget på maskinmesterskolen

Da maskinmesteruddannelsen ruster dig på at løse konkrete problemer ude i samfundet, består undervisningen naturligt nok af projektorienterede forløb. Her får du en problemstilling, du sammen med dine medstuderende skal løse. Gruppearbejde fylder meget i undervisningen – som det også fylder meget ude på de fleste arbejdspladser – så du lærer at løse opgaver i fællesskab med andre.

Masser af praktisk erfaring under hele uddannelsen

I Aarhus, hvor du kan blive maskinmester, får du rig mulighed for at prøve forskellige ting på skolens forskellige laboratorier. Her får du erfaring inden for procesoptimering, automation, arbejdet på et skib og kraftværker i lille skala. Når du skal ud i praktik på uddannelsens sidste semester, hvor du også skriver afslutningsprojekt, går du fra skolens kontrollerede omgivelser til en reel arbejdsplads.

Du kan læse videre efter endt uddannelse

Har du fået mod på at læse videre, kan du som uddannet maskinmester komme ind på flere studier, hvor du får en mere omfattende teoretisk baggrund. Du kunne fx læse til forretningsingeniør, tage en akademiuddannelse i miljøteknologi, tage proceslederuddannelsen hos Dansk Industri eller en kandidatuddannelse i produktion. Du får altså mange veje at gå – både job- og uddannelsesmæssigt.

Tag en uddannelse med talrige jobmuligheder

Hvis du godt kan lide håndværk, maskiner eller energisystemer, er det at blive maskinmester måske den rette vej for dig at gå. Uddannelsen er i sig selv nok til at varetage talrige arbejdsopgaver i både Danmark og udlandet, og vælger du at læse videre, har du en bred vifte af uddannelser at vælge fra, så du kan få den faglige baggrund, du ønsker – om det måtte være med fokus på teknik eller ledelse.