Bliv klogere på legeforskning via borneliv dk

Børns udvikling foregår gerne gennem leg og legetøj. På Børneliv bliver der taget et kig på netop dette gennem Jørn Martin Steenholds legeforskning. Forskning i leg kommer ind på definition af leg, leg som livsproces og hvordan leg og dannelse går hånd i hånd iblandt meget mere.

Legeforskning kræver en ny definition af leg ifølge Børneliv

For at få en forståelse for børns udvikling er det vigtigt at tage et kig på, hvordan de leger. Det er netop det Jørn Martin Steenhold har gjort i sin legeforskning. På Børneliv er hans forskning beskrevet kort, så der er mulighed for at få en forståelse for emnet. Ifølge ham er det vigtigt at se på ordbogens definition af leg. Det bliver defineret som tidsfordriv, morskab og underholdning, som ikke nødvendigvis har nytte eller alvorligt formål. Det er i stedet en fri efterligning af voksnes vaner og lignende. Det mener Jørn Martin Steenhold dog er en forkert og problematisk definition. Gennem sin legeforskning forklarer han nærmere hvorfor. Definitionen skyldes til dels tiden, den blev udarbejdet i. Viden om og indsigt i begrebet leg var begrænset. Det er vist gennem forskning, at der er stor forskel på de voksne, der har haft mulighed for at lege som børn, og de, der ikke har. Legeforskning viser, at børn, der ikke har mulighed for at lege med andre, kan have svært ved at tilpasse sig i en social gruppe og udvikle en konstruktiv samarbejdsproces. Det er dog stadig nødvendigt med eneleg. Ifølge legeforskning er både socialleg og eneleg vigtig, da begge er med til at udvikle barnet.

Der er en mærkbar forskel på eneleg og socialleg

Legeforskningen viser, at eneleg handler om behovet for udbud og en variation af legetøj. Ved socialleg handler det lige så meget om, hvor mange børn der kan lege samtidigt. Legeforskningen viser, at leg er en drøm, et mål, en forestilling. Det er noget, mennesker ikke bare kan stoppe. Derfor er leg en livsproces. Derfor er forståelsen af leg som tilhørende barnet ikke korrekt, det er noget der tilhører alle mennesker uanset alder. Jørn Martin Steenholds legeforskning nærmer sig også de eksistentielle og sociale eksperimenter, der udføres gennem leg. Han beskriver også, at viden om leg kun er meningsfuld, når der vides noget om dem, der leger. Børns leg er altid formet af den tid, de er født ind i. På Børneliv kan du gå meget mere i dybden med legeforskning.

Jørn Martin Steenhold har sammensat Børneliv for at skabe indsigt og dialog i sin forskning.